Archive

September 2012

Browsing
В ДУМИ

В семейните архиви има тефтери с обща тема “Мими каза…”. Баща ми е записвал мои грешно изговорени думи, интересни изрази и логични предположения в забавната възраст между 2…