Зимен Ню Йорк: витрините

четвъртък, 12 януари 2012 г.

  Божана отново се появява  навреме в LaMartinia с актуален зимен репортаж от NYC. Понеже този път е произвела страшно много снимков материал, го разделям на части. Първата - витрините не Пето Авеню.
  Божанка, какво щяхме да правим без такъв съвестен кореспондент от Ню Йорк като теб:-) Благодаря ти от името на всички, които ще видят тези снимки.

To be continued...

Снимки: Божана Куртева

Proudly designed by | mlekoshiPlayground |