Тема: за заетостта и времето

четвъртък, 15 март 2012 г.

Истински заетите хора никога не използват фразата "Нямам време".

Защото отдавна са разбрали, че времето не се притежава, а овладява.

И е едно и също за всички.

Важното е дали ще се запълни със смисъл.

Или ще се остави вакуумно празно.

А вакуумът създава чувство за "нямане".

Proudly designed by | mlekoshiPlayground |