Archive

May 2013

Browsing
София В ДУМИ

Пред прозорците ми е чисто. Всеки ден виждам 180 градуса София. Всяка сутрин проверявам как е. 2 планини, понякога 2 дъги. Добре ми е навсякъде другаде, но най-добре…

В ДУМИ

Наскоро открих в архивите тайната си тетрадка със стихове. Всеки е имал такава. Драматична поетеса в късна тийнейджърска възраст, ведрата корица в розово само заблуждава.Както може да се предположи,…