Миграция: Левтера

понеделник, 28 юли 2014 г.

Име/псевдоним: Левтера
Възраст:  38 /ха-ха, не мога да повярвам/
Образование, призвание, професия или занимание: По образование съм инженер, по призвание икономист. Преди години, когато избрах инженерните науки пред икономиката, майка ми дълго не ми говори. Имаше начертан предварително път за мен. Аз обаче не се съобразих с него и избягах в дебрите на любимата наука - химията. След години и след магистърската степен по бизнес администрация отново стигнах до икономиката, за да може майка ми един ден да кажа" Аз казах ли ти, че с икономика ще се занимаваш"! И така... "Снабдяване и управление на материалните запаси" е професията, благодарение на която обиколих света. И заради която катерих корпоративната стълбичка.
Proudly designed by | mlekoshiPlayground |