Category

МИГРАЦИЯ

Category
МИГРАЦИЯ

Име/псевдоним: Таня Възраст:  41 (това е положението) Образование: по образование съм юрист и икономист. Обичам да рисувам, да пътувам, не чакам светът да дойде при мен, по скоро…

Миграция: Михаела Д МИГРАЦИЯ

  Име/псевдоним: Михаела  Възраст: 26 Образование, призвание, професия или занимание: По образование политолог и антрополог, призвание може би все още го търся, но все повече и повече и повече…

Миграция Ивайло МИГРАЦИЯ

Име/псевдоним:  Ивайло Серафимов, казват ми Иво или YVAILO Възраст:  30 точно Образование, призвание, професия или занимание: Образование – магистър по счетоводство и моден маркетинг. Призвание – трудно ми…

МИГРАЦИЯ

Име/псевдоним: Левтера Възраст:  38 /ха-ха, не мога да повярвам/ Образование, призвание, професия или занимание: По образование съм инженер, по призвание икономист. Преди години, когато избрах инженерните науки пред…

Миграция: Петя МИГРАЦИЯ

Име/псевдоним Петя/Pixie Възраст 29 Образование, призвание, професия или занимание Маркетолог/икономист/рекламист по документи, PR & диджи PR по 4 часа на ден, Pinterest воайор и снимкосъбирач поне по няколко часа…

Миграция Гери МИГРАЦИЯ

Име/псевдоним   Гергана Възраст  21 Образование, призвание, професия или занимание Скоро ще започна третата си година висше образование по специалност „Екология и науки за околната среда“. Увличам се и по снимки,…