LaMartinia беше създаден на 14 февруари 2010

Оттогава до днес претърпя много трансформации и промени, но си остана моето място за споделяне.