Родителите трябва да признаят порастването на своето дете – да му гласуват доверие, да допуснат възможността да има мнение, позиция, различна от тяхната.

В Etsy има подкрепа и споделяне, има енергия, която задвижва творчеството и продажбите.

Обичам цветя с характер. Такива, на които не можеш да им кажеш накъде да ходят, а те сами те водят в тяхната си посока.

Образованието е отговорно за всеки един детайл от качеството ни на живот като граждани. Не се оплаквайте в общината – не е там проблемът и не е там и решението.

Стихотворението е като сграда, в която читателят ако желае, може да влезе.

Децата тук порастват с идеята, че е нормално да си зает, което за японското общество е съществено важно – то има нужда от изпълнителни служители. За мен лично е тъжно, че не им се дава възможност да скучаят – знаем, че скуката стимулира креативността.

Търсим нещо познато, нещо, което сме преживели или искаме да преживеем; начин, по който искаме да се чувстваме. И ако това го има в една фотография, я усещаме близка до нас.